CZ SK
 
 
 

Všetky

 
 

Angličtina na počúvanie 2

neuveden / Hemisféry
Interpret: Neznámí interpreti
Jazyk: slovenský
Dĺžka: 245 min
Veľkosť: 220 MB
cena 8,00 €
 
 
 
Pridať medzi obľúbené
 

Viac o e-knihe

Nahrávka takmer 240 minút anglických viet so slovenským prekladom v mp3 formáte pre pokročilých. Namiesto vysvetľovania teórie sme gramatiku použili vo vetách nahovorených príjemným hlasom rodeného Angličana.Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení.

Rovnako ako v prvej časti spoznávate cudziu reč počúvaním, pričom v znalosti angličtiny významne pokročíte. Pri zostavovaní modelových viet z bežných životných situácií sme použili autentické zdroje – anglicky písaná literatúra, tlač a internet. Učivo z gramatiky obsahuje podmienkové vety, predprítomný predminulý čas, rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času, spojky, nepriama reč a nepravidelné tvary.

Obsah: 0101 Úvod 0102 Malé opakovanie 0103 Sloveso to have 0104 Sloveso to do 0105 Zámená 0106 Spôsobové slovesá 0107 Spôsobové sloveso must 0108 Spôsobové sloveso may 0109 Slovesá to be,to do a to have v minulom čase 0110 Väzba there is / are 0111 Stupňovanie prídavných mien 0112 Stupňovanie dlhých prídavných mien a prísloviek 0113 Jednoduchý a priebehový prítomný čas 0114 Priebehový prítomný čas 0115 Jednoduchý a priebehový minulý čas 0116 Priebehový minulý čas 0117 Budúci čas s will 0118 Predprítomný čas 0119 Nepravidelné slovesá 0201 Podmienkové vety Typ 0 0202 Typ 1 0203 Typ 2 0204 Typ 3 0205 Zdvorilé žiadosti pomocou if 0206 Ďalšie varianty viet s if 0207 Výrazy s in case 0208 Predprítomný čas – doplnenie 0209 Ďalšie príklady a často používané výrazy v predprítomnom čase 0210 Predminulý čas 0211 Ďalšie výrazy predminulého času 0212 Rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času Jednoduchý budúci čas s will 0213 Ďalšie významy viet s will 0214 Blízky budúci čas 0215 Prítomný priebehový čas s budúcim významom 0216 Ďalšie spôsoby vyjadrenia budúceho času 0217 Jednoduché a priebehové časy Prítomné časy – jednoduchý a priebehový 0218 Minulé časy – jednoduchý a priebehový 0219 Budúci čas priebehový 0220 Súvetia Zlučovacie spojky – and 0221 Zlučovacia spojka – as well 0222 Zlučovacia spojka – both 0223 Odporovacie spojky – but 0224 Odporovacia spojka – yet 0225 Odporovacia spojka – still 0226 Odporovacia spojka – however 0227 Rozlučovacie spojky 0228 Príčinné a dôsledkové spojky Podraďovacie spojky 0301 Podraďovacie spojky – obsahové 0302 Podraďovacie spojky - časové 0303 Podraďovacie spojky – miestne 0304 Podraďovacie spojky – prípustkové 0305 Podraďovacie spojky – príčinné 0306 Podraďovacie spojky – podmienkové 0307 Podraďovacie spojky – účelové 0308 Podraďovacie spojky – spôsobové 0309 Podraďovacie spojky – porovnávacie 0310 Vzťažné vety 0311 Obmedzovacie vzťažné vety 0312 Popisné vzťažné vety 0313 Frázové slovesá 0401 Predložky a predložkové spojenia 0402 Výrazy bez predložiek hoci v slovenčine sa v nich predložky zvyčajne používajú 0403 Predložky na konci viet 0404 Predložky v ustálených spojeniach so slovesami, podstatnými alebo pridavnými menami 0405 Viacslovné predložky 0406 Nepriama reč 0407 Gerundium v priebehových časoch 0408 Gerundium ako podstatné meno alebo prídavné meno 0409 Gerundium v prechodníku 0410 Spôsobové slovesá – použitie s minulým neurčitkom 0411 Členy 0412 Nepravidelné tvary 0413 Nepravidelné stupňovanie 0414 Nepravidelné množné číslo 0415 Nepravidelné príslovky Opakovanie 0416 A na záver rozprávka

 
 
 

Názory a hodnotenia čitateľov

  • K tejto audioknihe zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Zhodnoťte ju ako prvý.

Váš názor na túto audioknihu


avatar